Tiến độ

12/11/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

05/11/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

29/10/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

22/10/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

15/10/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

08/10/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

01/10/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

24/09/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

17/09/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

10/09/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

03/09/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

27/08/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

20/08/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

13/08/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

06/08/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

30/07/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

23/07/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

16/07/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

09/07/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

02/07/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

25/06/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

18/06/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

11/06/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

04/06/2017

Nhà thầu Hòa Bình tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm

28/05/2017

Nhà thầu Hòa bình thực hiện các công tác trắc đạt , kiểm tra chất lượng vật tư, an toàn công trường để thi công cho hạng mục phần ngầm.

21/05/2017

Nhà thầu Hòa Bình thực hiện các công tác dọn dẹp công trường, chuẩn bị các thiết bị để thi công hạng mục phần ngầm

14/05/2017

Nhà thầu Hòa bình chuẩn bị máy móc, vật tư , văn phòng , nhân lực và các công tác thi công cho hạng mục phần ngầm

19/04/2017

Nhà thầu Bachy Solentance hoàn thiện thi công gói thầu cọc đại trà_tường vây.

31/03/2017

Hình ảnh nhà thầu Bachy Soletanche thi công cọc đại trà và tường vây_tháng 3/2017

28/02/2017

Hình ảnh nhà thầu Bachy Soletanche thi công cọc đại trà và tường vây_tháng 2/2017

31/01/2017

Hình ảnh nhà thầu Bachy Soletanche thi công cọc đại trà và tường vây_tháng 1/2017

31/12/2016

Nhà thầu Bachy Solentance chuẩn bị máy móc, vật tư , nhân lực và các công tác thi công cho hạng mục cọc đại trà và tường vây

0933 09 09 09 Đặt chỗ ngay hôm nay